วิวัฒนาการของกล้อง

วิวัฒนาการของกล้องถ่ายภาพจากอดีตจนสู่ยุคปัจจุบัน

วิวัฒนาการของกล้อง ในสังคมของโลกยุคใหม่นี้อะไร ๆ ก็ต้องใช้เทคโนโลยีในการถ่ายภาพทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโฆษณาทีวี การถ่ายภาพยนตร์ หรือกระทั่งการถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำแบบส่วนตัว กล้องก็เข้ามามีบทบาทเสียหมด จนหลายคนลืมไปแล้วว่าสมัยที่ไม่กล้องเราใช้ชีวิตกันอย่างไร การวาดภาพเก็บความทรงจำอย่างเดียวนั้นมันมีความรู้สึกอย่างไร ทั้งนี้เราจะมาเล่าถึงวิวัฒนาการของกล้องถ่ายภาพจากอดีตจนสู่ยุคปัจจุบันแบบคร่าว ๆ ให้ทุกคนทราบกันดีกว่า วิวัฒนาการของกล้องถ่ายภาพจากอดีตจนสู่ยุคปัจจุบัน กล้องที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ทราบกันหรือไม่ว่ามีวิวัฒนาการมายาวนานมากว่า 500 ปีกันแล้ว ครั้งแรกที่มีการค้นพบภาพที่สะท้อนผ่านรูออกมาแล้วออกมาเป็นภาพเหมือนบนกำแพงในห้องที่ทึบแสงนั้นก็เมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 เรียกได้ว่ายาวนานมาก ๆ แต่ภาพที่สะท้อนออกมาในครั้งแรกที่ค้นพบเป็นเพียงภาพเหมือนที่กลับหัวและในปี 1558 ก็ได้มีการสร้าง Camera obscura ขึ้นมาเพื่อเอาไว้วาดรูปเหมือน ซึ่งเจ้า Camera obscura ก็มีความหมายว่าห้องมืดนั่นเอง ไม่นานก็มีพระรูปหนึ่งได้เกิดความคิดหาวิธีทำให้รูปที่สะท้อนออกมานั้นไม่กล้องหัวอีกต่อไปด้วยการน้ำกระจกมากันที่รูปรับภาพ ทำให้รูปที่สะท้อนออกมาไม่กลับหัวอีกต่อไป ต่อมาในศตวรรษที่ 16 ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นกล้องส่องทางไกลขึ้นมาทำให้เกิดการประยุกต์ใช้เลนส์จากก้องส่องทางไกลมาไว้ที่ Camera obscura ทำให้ภาพที่ได้จากรูกล้องมีความคมชัดและใกล้เคียงกับภาพจริงมากยิ่งขึ้น วิวัฒนาการของกล้องถ่ายภาพจากอดีตจนสู่ยุคปัจจุบัน…